Område på Haugen brukt til aking på vinteren

Nå føler jeg at voksenopplæring  må til..

Jeg har en bakke som er veldig mye brukt til lek, moro, matpauser og kos vinterstid – en rett og slett populær bakke. Løypemaskinene kjører ut og hjem i denne bakken siden garasjen er rett over toppen av bakken. Det blir da en fin trasé til å ake i. Minner om at på sommeren (når det ikke er snø) er fri ferdsel her ikke tillatt.


Friluftsloven
Friluftsloven

Utdrag fra Norsk friluftsliv sin nettside:

HVA ER SPORLØS FERDSEL?

Allemannsretten gir oss rett til mye, men den innebærer også noen plikter. En av pliktene er at vi tar godt vare på naturen, og ikke la det ligge igjen spor etter oss.

Denne plikten kaller vi sporløs ferdsel.

Det å ferdes sporløst handler om å ikke etterlate seg mer enn sitt eget fotavtrykk når man ferdes i naturen. For at de som lever etter oss skal få nyte urørt natur på samme måte som oss, har vi et felles ansvar for å ta vare på den.

Slik ferdes du sporløst:

  • Unngå å tråkke nye stier der det allerede eksisterer en sti.
  • Skal du tenne bål, bruk en bålplass som allerede eksisterer.
  • Gjør det til en regel at du alltid tar med deg hjem igjen alt det du har hatt med deg ut på tur. Naturen bruker to år på å bryte ned appelsinskall, mens plast kan ta opp til 500 år å bryte ned. Derfor gjør du naturen en stor tjeneste om du også plukker med deg søppel du kommer over når du er ute på tur.
  • Har du bygget opp noe mens du var ute, ta det ned igjen før du forlater stedet.
  • Vis hensyn til dyre- og fugleliv når du oppholder deg i naturen. La ville dyr være i fred, og husk at søppel du legger igjen kan være skadelig for dem.

Jeg har altså absolutt ingenting i mot at bakken brukes til lek, moro og sunn vinteraktivitet. Men det jeg misliker (sterkt) er forsøpling og ødelegging av ting som lagres i dette området.

Som f.eks. siloballene/grasballene. Siloballene er maten til dyra mine gjennom vinteren. Ødelegges den hvite plasten, er det stor sannsynlighet for at gresset inni begynner å mygle – det kommer litt an på «vær og vind». Dyr liker ikke dårlig mat – og dyr kan også bli syke av forderva mat – akkurat som DU!

En annen ting som ødelegger maten til dyra er ting som blir med inn i grasballene når disse lages på sommeren.

Eksempler:

  • Plast (bleier, plastbestikk, emballasje)
  • Metall (brus og ølbokser)
  • Hundedritt
  • Rester etter bål
  • Enkelte matrester

Og når bål er nevnt… Veden som ikke er helt oppbrent og ligger igjen som nesten hele vedskier, ødelegger slåmaskinen. Disse grunnene (dyrehelse, ødelagt slåmaskin og sporløs ferdsel) gjør at det IKKE er tillatt å bygge et bål på det flate området mellom gjerdestolpene og løypa – det er dyrka mark! 

Bålpannerester tømt ut på snøen - på dyrka mark
Bålpannerester tømt ut på snøen, men dessverre på dyrka mark

 

Om du føler at du bare MÅ ha et bål.. Ta med deg en bålpanne! Bare husk dette med sporløs ferdsel – bålrestene fra bålpanna skal ikke ligge igjen etter deg.


Selve bakken – området på andre sida av gjerdestolpene – er beitet til dyra (kulturbeite). Her kan  bål bygges og brennes (men bruk helst bålpanne) – og du må ta med deg bålrestene her også (sporløs ferdsel).  Det som befinner seg på toppen av bakken er også saker og ting som ikke er til fri benyttelse. La alt få stå i fred – det er ikke ditt!


 

Noe av forsøplinga i området
Noe av forsøplinga i området

 

Jeg må rydde ekstra mye i dette området på våren for å prøve å unngå noen av konsekvensene av å være grunneier i et område  ettertraktet til bruk for lek, moro, matpause og kos.

Graver du søppelet ditt ned i snøen, så forsvinner det faktisk ikke..  (..merkelig nok…!!) Jeg har satt ut søppeldunker flere steder. Blant annet 1 ved det blå huset (min mor) og 3 ved den grå garasjen rett over toppen av bakken – samme området som løypemaskinene har hjemmet sitt og hvor det er parkering for dagsturister. Her kan jeg gjerne minne om at det er parkeringsavgift – kr 30,- for dagen. Vippses til et av disse to nummerene:

Vippsnummer - parkeingsavgift

– eller kontant i blå kasse ved grå garasje eller blå kasse på blått hus. Denne kjører du forbi om du parkerer ved det blå huset.


Det er rett og slett skammelig oppførsel å bevisst knuse glassflasker mot berg! Våren 2018 fant jeg «Corona» ølflasker knust i småbiter i beitet! Noen av bitene var så små at det var rett før jeg måtte hente forstørrelsesglass for å få alt med meg! Disse små bitene av glass kan både bli spist og sette seg fast mellom klauvene og føre til smertefulle betennelser. Selv etter beste evne kan jeg ikke forstille meg at et menneske (eller skal jeg skrive her at jeg mener et 2-beint vesen..?!?) hadde synes at glass i foten er godt..! (Mine tanker om de menneskene som gjorde dette kan ikke publiseres!)


Og sånn ellers så håper jeg at alle dere som bruker området koser dere og har det gøy – det ser i alle fall ut som det.

Dere ferdes her på eget ansvar med respekt for at området er et landbruksområde med gjeldende lover (friluftsloven og hundeloven/forskrift om hundehold i Sirdal kommune), regler og at all oppførsel er deretter.


Til slutt:

Jeg vet det er mange som tror at området mitt tilhører Haugen Hytteutleie og Camping eller en av de andre 3 gardene/campingplassene med oppstillingsplass for campingvogner – noen tror at Haugen er 1 stor campingplass – det er feil. Noen tror også det heter Haugen Camping …dét er også feil.

Ja, vi er temmelig nær å bli betraktet som én og samme plass/område (og forståelig…til en viss grad, men det er lov å bruke litt «sunt bondevett») – jeg  – Anita – og Haugen Hytteutleie & Camping som eies av min bror Åge Haugen.

Vår far var eier av begge deler (gard og campingplass) frem til noen få år før han døde brått av hjerteinfarkt i 2008. Og ja – jeg er fast ansatt hos Haugen Hytteutleie og Camping. Det er derfor jeg vet om all forvirring om alt ovenfor her…det er jeg som er «telefonsvarer» for Haugen Hytteutleie og Camping

Sol 4

Legg igjen en kommentar

Litt om geiter…